ESCOLAS DEPOURTIVAS 2024

ESCOLAS DE VERÁN DEPOURTIVAS

É un programa de actividades deportivas e de ocio e tiempo libre, do Servizo de Deportes da Diputación de Ourense, xurde da necesidade de poñer a disposición das familias ourensanas, un espazo como  o Pazo dos Deportes “Paco Paz” para contribuir á conciliación da vida laboral, familiar e personal en períodos vacacionais, ó tempo que proporcionan ós participantes un entorno programado de aproveitamento do tempo libre nun marco de convivencia óptima favorecedora das relacións sociais,  promovendo a transmisión dos valores positivos do deporte.

A quen vai dirixido

As escolas de verán depOUrtivas dirixidas a nenos e nenas da provincia de Ourense nados entre os anos 2010 e 2020

Información e inscripcións

  1. Prazo de preinscrición 15 ó 31 de Maio
  2. Publicación de listado luns 3 Xuño na web
  3. Formalización de matrícula/inscrición 5 ó 17 de Xuño

Aqueles que desexen participar na actividade, tanto para a preinscrición coma para a inscrición, deberán de realizalas, ben na páxina web www.pazopacopaz.es ou remitir a documentación ao enderezo electrónico xianacarrera@depourense.es ou na recepción do Pazo dos deportes Paco Paz, senón se cumplen os prazos establecidos, perderase o dereito a participar.

  • pazopacopaz.es
  • No tlf 988 317900
  • Na Recepción do Pazo dos deportes Paco Paz

Preinscrición Online