Bases reguladoras e convocatoria da concesión de bonificación a entidades polo uso das instalacións. Tempada 2023 – 2024

Publicase, para xeral coñecemento, que a Xunta de Goberno da Deputación de Ourense, por delegación de competencia do Pleno da Corporación Provincial (BOP n.º 184, do 11 de agosto de 2023), na sua sesión ordinaria que tivo lugar o día 17 de abril de 2024, adoptou o acordo de aprobación das Bases reguladoras e convocatoria de concesión de bonificacións a entidades polo uso das instalacións do Pazo dos Deportes “Paco Paz” durante a tempada 2023-2024.

COMPARTE ésta noticia

Facebook
LinkedIn
Email